Bản lề cối và bản lề 3D

AH2001- AH2004: Bản lề 3D sử dụng cho cửa đi mở quay

AH2005 - AH2008: Bản lề cối sử dụng cho cửa đi hoặc cửa sổ mở quay

AH 2026: Bản lề cối sử dụng với cửa đi, cửa vệ sinh, cửa sổ mở quay Xingfa 55

Hỗ trợ
0984.569.388